tiistai 19. maaliskuuta 2019

MIKSI PETOTESTAISIN KOIRANI?


Mikä petotesti? Miksi?Petotestien historiaa


Petotestejä on tehty laumanvartijakoirille sekä metsästyskoirille jo ammoisina aikoina, joskin varsin brutaaleinkin keinoin käyttäen eläviä, henkitoreissaan olevia tai vastikää tapettuja petoja. Edelleen näitä hyvin epäeettisiä keinoja käytetään joissakin maissa. Koirista on koetettu selvittää kautta aikojen rohkeutta ja kykyä toimia rodunomaisesti toivotulla tavalla. Laumanvartijoina työskentelevien halutaan karkottavan pedot karjaeläinten ja pihapiirin lähettyviltä ja joidenkin metsästyskoirien halutaan omaavan riistaviettiä  eri petoja kohtaan metsästystä ajatellen. Asko Sorvo aloitti  Petotestien® kehittämisen vuonna 2012. Idean testaamiseen hän sai Antti Paloheimolta, joka ehdotti että Asko ryhtyisi kehittämään testejä erityisesti laumanvartijoita ja muita kuin metsästysrotuja ajatellen. Miksi tänä päivänä testataan konepedoilla?
Kaukkarin "kalustoesittely" Arska-sudelle.


Edelleen halutaan selvittää koirien toimintakykyä sekä rohkeutta ja se tehdään nyt koira- ja petoystävällisellä sekä eettistä tarkastelua kestävällä tavalla. Esimerkiksi laumanvartijarotuisten koirien halutaan yhä kykenevän petojen karkottamiseen muiden laumanvartijatehtävien lisäksi ja petojen metsästykseen käytettävien rotujen halutaan kykenevän hallitusti ja turvallisesti työhön, mihin ne on jalostettu. Testit soveltuvat myös erinomaisesti aivan tavallisen seurakoiran luonneominaisuuksien kartoittamiseen. Mitä paremmin omistaja tuntee omaa koiraansa, myös arkielämä ja erilaiset harrastukset helpottuvat.  Osa nykyään puhtaasti seurakoirina pidetyistä koirista omaa toisinaan varsin hurjan luonteen ja ne saattavat hyvinkin intensiivisesti yrittää karkottaa petoja – hyvinkin pienestä koostaan huolimatta. 
Asenne ratkaisee - aina!

Mitä testistä saadaan selville – mitä testi antaa?

 Yhdenkään koiran reaktiot eivät tee koirasta sinällään huonompaa tai parempaa. Reaktiot vain ovat hyvä tieto esimerkiksi koiran rohkeudesta ja toimintakyvystä petojen kanssa sekä myös koiran kyvystä palautua tuosta testitilanteesta, joka koiran näkökulmasta on kuitenkin aivan tositilanne. Tämä sama on todistettu tuhansien koirien kanssa ja erilaisissa ympäristöissä. Koirat eivät tee eroa onko miljöö metsämaisema vai konehallin takapiha. Nykyään petoja on myös kaupunkiympäristössä, joten onneksi koirat eivät ole saaneet käsiinsä mitään opusta, jossa väitettäisiin näiden petojen liikkuvan vain metsissä!
Koirien reaktiot tuovat erittäin paljon tietoa myös esimerkiksi paljon metsässä petoalueilla koiriensa kanssa liikkuville tavallisille koiraharrastajillekin. Koiranomistajat oppivat lukemaan oman koiransa käytöstä ja parhaimmassa tapauksessa näin pelastamaan sekä oma että omistajan nahka. Testissä esiin tuleva koirien rohkeustaso ja kyky palautua antavat myös työkaluja yleisesti erilaisiin koiraharrastuslajeihin esimerkiksi koiran työskentelykestävyydestä, hermorakenteesta ja kovuudesta.

Testeistä hyötyvät siis omistajineen aivan kaiken rotuiset koirat ikään ja kokoon sekä käyttötarkoitukseen katsomatta. Meille on raportoitu jo sadoista koirista, joilla on petotestien jälkeen tullut aito petokohtaaminen ja reaktio on koirilla ollut hyvin identtinen testissä tulleen reaktion kanssa.  Asko Sorvon järjestämissä Petotesteissä käytetään aitoja karhun, suden, ilveksen ja villisian jätöksiä ja koirille jää testitilanteista muistijälki. Seuraavalla kerralla koira reagoi jo pelkkään hajuun ja petoa ei tarvitse enää fyysisesti nähdä. Tämä on hyvä tieto koiran omistajalle.

Testit tehdään aina yksilöllisesti ja koirien ehdoilla. Konepedot ovat ”ei-niin-rohkeille-sankareille” kiltimpiä eikä koiria ole tarkoituksenmukaista pelotella. Reaktiot saadaan selville aina koiraystävällisin keinoin. Siksi on turvallista testata myös luovutusikäisiä pentujakin, jolloin nähdään varsin suuriakin eroja pentueen sisällä. Samoja pentuja on testattu myöhemmin vanhempana uudelleen ja reaktio on tullut hyvin samalla tavoin kuin pentuna.

Petotesteissä tärkeässä roolissa on myös koirien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja siihen kuuluvat mm. koiran terveen itsetunnon rakentaminen sekä käyttäytymistarpeiden purkaminen ja virikkeellistäminen. Testeissä jokainen koira on onnistuja. 


Työkoira, harrastuskoira, kotikoira... 


Koirarodut, joilta jo rotumääritelmässä edellytetään rohkeaa ja pelotonta luonnetta paljastavat testissä aika paljon rohkeudesta ja toimintakyvystään uudessa ja haasteellisessa tilanteessa. Ne saattavat kotioloissa opitun käytöksen turvin pärjätä aivan mainiosti kotikoirina ja jopa olla osa varsin kivasti toimivaa laumaa, mutta omistajille tärkeää tietoa tulee koirien yksilöominaisuuksista. Mikäli karjaeläimiä vartioivat laumanvartijakoirat, tulisi koirien olla kaikkien keskimääräistä rohkeampia petojen karkottamisessa, jotta ne kykenevät tekemään erittäin hyvin työtään. Suurin osa pedoista kuitenkin jo tutkimustenkin mukaan välttelee pääsääntöisesti alueita, joilla on etenkin useampia koiria ja siten petopaine on pienempi. Lisäksi yleensä pedot eivät halua ottaa kontaktia vammautumisen riskin vuoksi ja yleensä koirien intensiivinen haukku riittää pelotteeksi. On kuitenkin muistettava, että niin koirat kuin pedotkin ovat eriluonteisia, toiset rohkeampia kuin toiset.  Mikäli koiralauma koostuisi vain aremmista koirista, tämäkin olisi vain omistajalle yksi tieto muun tiedon lisäksi ja antaisi mahdollisuuden varautua eläinten turvaamiseen mahdollisesti muillakin keinoilla. Laumanvartijakoirien käyttö on hyvin vanha ja petoystävällinen tapa suojella kotieläimiä. Laumanvartijoiden toiminta perustuu petojen karkottamiseen


Metsästäjät pääsevät turvallisesti näkemään koiriensa reaktioita ja toimintaa petojen läsnäollessa ja monen metsästäjän kertomat ”erikoiset metsäreissut” ovat saaneet selityksen. Metsästäjät osaavat testin jälkeen lukea ja kuunnella koiriansa entistä tarkemmin, esimerkiksi haukkuääni kertoo paljon siitä, mistä riistasta on kulloinkin kysymys.

Tavalliselle harrastajalle ja metsässä liikkuvalle oman koiran testistä tutuksi tullut reaktio voi paljastaa vaikkapa marjamättään takana olevan karhun yhä selvemmin ja näin sieni- ja marjareissuista voi tulla entistä rennompia, kun pystyy lukemaan koiran selviä reaktioita.


Karjalan karhukoira karhutestissä


Laumatestistä


Suurin osa Petotesteistä tehdään yksilötesteinä, mutta laumatestit antavat hyvin paljon tietoa omistajille mm. koirien välisestä kommunikaatiosta, laumahierarkiasta jne. Joskus koiralauman kanssa arjessa tulee haasteellisia tilanteita ja näissä tilanteissa on monesti avuksi tullut laumatesti. Esimerkiksi laumatesti paljastaa koirista asioita, joita välttämättä tavallisessa arjessa ei kyetä selvästi havaitsemaan ja siten monet jännitteet on kyetty purkamaan testistä saadun informaation perusteella.


Laumatestissä voidaan testata saman perheen koiria.

Ominaisuuksien kartoitus toimii työkaluna  arjessa, työssä ja harrastuksissa


Yllätyksenä monille koiraharrastajille on tullut, miten jokaisesta rodusta löytyy eri tavoin reagoivia koiria. Pikkuruinen chihuahua saattaa toimia karhun kanssa kuten paraskin karhukoira tai hoidella petojen karkotustehtävän ensiluokkaisella tavalla. Omistajalle tärkeä tieto on myös viettitaso, joka vaihtelee suuresti. Mikäli koiralla on hyvin voimakas viettitaso, se ei tule kutsusta luokse ja tämäkin on vain omistajalle yksi tärkeä tieto monen muun lisäksi. Testeistä saadaan siis hyvin paljon informaatiota koirien reaktioista ja käyttäytymisestä.


Lentäviä koiria?

Kuten kaikki testit, Petotestikin on vain yksi työväline koiraharrastajille. Toisille petotesteissä käyminen on myös koiran virikkeellistämistä. Esimerkiksi kypsään ikään tulleet karhumetsällä käyneet isännät (ja emännät myös!) voivat tuoda koiransa harrastamaan ”metsästystä” turvallisesti ja mukavasti. On monen monta hyvää syytä tulla Petotesteihin koiriensa kanssa!


Testit kertovat koirista hyvin paljon!

Testin päätteeksi nähdään koiran kyky palautua tilanteesta ja koirien asenne testien jälkeen on ollut:”Peto tuli, peto meni – mitä seuraavaksi?” Mikäli koira osoittaisi merkkejä voimakkaasta psyykkisestä tai fyysisestä kuormittumisesta, testi keskeytettäisiin välittömästi. Sairaita koiria ei testata myöskään.

 
Vaikka testissä koira toimisi erittäin topakasti,
hyvähermoinen koira palautuu testistä hyvin nopeasti
ilman päälle jäävää aggressiota.


Millainen koira saa osallistua testeihin?Petotesteihin voi osallistua jokainen terve koira, jolla on ikää ainakin noin 6-7 viikkoa. Koirien ei tarvitse olla rekisteröityjä rotukoiria vaan testeihin ovat tervetulleita myös monirotuiset ja rekisteröimättömät rotuun, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Juoksuiset nartut testataan aina päivän viimeisenä. 

Koiran tulee olla kliinisesti terve eikä sillä ole esim. epilepsialääkitystä, sydänsairauksia, selkeitä kiputiloja tai muita hankalia rajoitteita, jotka voisivat hankaloittaa koiran nopeitakin reaktioita. Hoitotasapainossa oleva mm. kilpirauhasen vajaatoiminta ei estä osallistumista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä testaajalta (Asko Sorvo) tarkemmin.
Testialuella on vain testattava koira / laumatestin koirat eikä ulkopuolisia koiria saa testialueen lähellä olla.


Lopuksi:

Aina kannattaa muistaa, että testissä ollut koira on se sama ”Maailman Paras koira” testin jälkeenkin!
Testistä saa aina tarkan kirjallisen sekä kattavan suullisen palautteen. Jokainen testiin osallistunut koira saa myös upean diplomin.Jokaiselle pedolle on oma diplominsa, kuvassa susitestin diplomi.


Tiesitkö meistä?


Olemme mukana kansainvälisessä koirien geenitutkimusprojektissa ”TheWorking Dog Genetics Project”, jossa tutkijoiden PhD Elinor Karlsson ja PhD Kathryn Lord toimesta koetetaan kartoittaa koirien rohkeus- ja arkuusgeenejä. Olemme keskustelleet myös johtavan suomalaisen koiragenetiikan professorin Hannes Lohen kanssa tulevasta yhteistyöstä. 
Lisätietoja näistä uusista jutuista myöhemmin!
Pysyhän kuulolla ja nähdään testeissä!


Tutkijat Elinor Karlsson ja Kathryn Lord sekä Asko ja Hanna-Mari petojen keskellä
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti